Välfärd i stället för soppkök

Socialdemokraterna i Enköping svarar idag, onsdag 10 maj, i EnköpingsPosten på Liberalernas insändare om hur de hellre ger mer till välgörenhet än att stärka välfärden och motverka fattigdom.

Vi socialdemokrater ser samma saker som de två Enköpingsliberalerna Svante Forslund och Franz Laufke skrev tillsammans med riksdagsledamoten Lina Nordquist i Enköpingsposten 29/4. Vi ser kostnadsökningar, räntehöjningar och energikris. Hårdast drabbas de med ensamt ansvar för barn eller svag anknytning till arbetsmarknaden. Ensamstående mammor har svårt att köpa tvål och schampo och oroas för hur de ens ska sätta mat på bordet. Stadsmissionerna varnar om att allt fler barnfamiljer behöver hjälp. 

Däremot drar vi helt andra slutsatser. När liberalerna skryter med att ge mer pengar till välgörenhet vill vi stärka välfärden så att färre behöver söka sig till inrättningar som delar ut mat. Där liberalerna säger att det är välgörenhetsorganisationer som  behöver ”statens stöd att fortsätta hjälpa alla de som riskerar att gå hungriga eller frysa”, vill vi socialdemokrater att stödet ska gå till hushåll som drabbas av den ekonomiska krisen. Vi vill använda staten för att bekämpa fattigdom, dagens liberaler verkar nöjda med att lindra symptomen. 

I Socialdemokraternas vårmotion finns 200 kronor i höjda barnbidrag, redan nu i sommar. Det skulle snabbt lindra situationen för pressade barnfamiljer. Särskilt riktat till ensamstående föräldrar höjer vi underhållsbidraget med 500 kronor. Också större barn kostar pengar för pressade familjer. Därför vill vi ge gymnasieelever två extra studiebidrag i sommar. Slutligen satsar vi 700 miljoner kronor på kostnadsfria sommaraktiviteter för barn, aktiviteter där lunch ingår. Det är nästan 15 gånger så mycket som liberalerna vill satsa på välgörenhet. Våra åtgärder stärker barn och barnfamiljer, utan att de behöver gå till Stadsmissionen. 

Tillsammans med högermajoriteten i Enköping vill liberalerna, tvärtemot deras tal om att värna barnfamiljer och utsatta, spara på försörjningsstödet, alltså på samhällets yttersta skyddsnät. Det är för dyrt, tycker de. Enköping har lite högre kostnader än genomsnittet. Därför vill liberalerna skära ned 6,5 miljoner kronor på tre år. 1,6 miljoner ska sparas redan i höst.   

Socialförvaltningen har i en skrivelse förklarat att Enköpings något högre kostnader beror på att vi har en större andel barn i familjer som behöver stöd. Räcker det för att liberalerna ska ändra sig och hjälpa oss att stoppa förslaget? Låt oss hoppas. I annat fall visar liberalerna att de blivit ett parti som skär ned på samhällets stöd till de mest utsatta för att istället hänvisa dem till soppkök.

Jesper Englundh
oppositionsråd

Åsa Andersson
andre vice ordförande i socialnämnden

Johan Enfeldt
ledamot i kommunstyrelsen och
vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet