En skola för kunskap

Socialdemokraterna kommer att bygga Enköpings skolor starka igen och omedelbart efter valet se till att varje skattekrona riktas till välfärdens kärna där förskolan och skolan är vår främsta prioritet.

Socialdemokraterna är övertygade om att alla elever kan lyckas i skolan om de får stöd och möjlighet att utveckla sin fulla potential. Skolans viktigaste uppdrag är att ge förutsättningar för eleverna att nå kunskapsmålen. Så stärks unga människors framtidstro. Vi vet att rektorer och lärare är bäst lämpade att avgöra hur skolans pengar ska användas. Därför är vårt enda löfte att säkerställa ökade resurser till skolan.

För oss är det självklart att efter skolåren ska alla ha möjligheter till omställning i livet och få en andra och tredje chans. Därför värnar vi vuxenutbildning, SFI och komvux.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet