Peter Hultqvist besökte medlemsmötet

På onsdagen höll Enköpings Arbetarekommun medlemsmöte, som inleddes med att Johan Enfeldt presenterade LO:s rapport om välfärdsgapet. Därefter besöktes mötet av förre försvarsministern Peter Hultqvist.

Peter Hultqvist gav en överblick av aktuella frågor med fokus på kriget i Ukraina, politiska debatten i Sverige samt kärnfrågor inför EU-valet.

Han inledde med att beskriva Rysslands ambitioner med kolonisering genom militära maktmedel. Expansion har varit intentionen under mycket lång tid och då är ingenting heligt.

Ryssland saknar demokratiska traditioner och har under lång tid kännetecknats av auktoritärt ledarskap, menade Hultqvist.

Ukraina präglas idag helt av Rysslands krig. Nästan i varje familj finns någon som är skadad eller dödad. Samtidigt finns en stark vilja att stå emot och på sikt återta hela Ukrainas territorium.

– Sverige måste tillsammans med den övriga den demokratiska fortsatt stödja Ukraina för att landet ska befrias och för att hindra Ryssland från fortsatta aggressioner, sa Peter Hultqvist.

Han fortsatta sedan att redogöra för säkerhetsläget i Norden Sveriges försvarssamarbete med andra länder. Han konstaterade att om Finland men inte Sverige skulle vara med i Nato fungerar inte längre den nordiska försvarsplaneringen. Sverige skulle heller inte kunna räkna med annat än ekonomiskt och materiellt stöd i händelse av ett angrepp från Ryssland.

Peter övergick sedan till att kommentera det politiska läget i Sverige.

Sverigedemokraternas inflytande är djupt problematiskt och bidrar till splittring inom Sverige men också inom EU där SD allierar sig med nationalistiska och rasistiska partier.

Han efterlyste ett landsomfattande vårduppror. Det behövs kamp mot prishöjningar av mat, hyror, försämringar av arbetslöshetskassa, skydds­ombud, m.m. Bostadsbyggandet är historiskt lågt och det som byggs är för dyrt. Samhället behöver vara starkare och ta ett större ansvar vilket också måste få kosta pengar. Klyftorna fortsätter att öka men behöver istället minska. I USA ökar splittringen och det finns helt olika uppfattningar mellan olika grupper och där rasismen ständigt gör sig påmind. Socialdemokraterna behöver komma tillbaka till makten och EU-valet är första testet.

I frågestunden beskrev han hur Israel har ockuperat västbanken sedan 1967 och att bosättnings­politiken är en form av apartheid.

– Sverige behöver tala klarspråk kring folkmordet i Gaza. Situationen är mycket komplex och svårlöst, menade Hultqvist.

Peter tror inte att ett svenska kärnvapenförbud skulle fungera. Ryssland hotar på olika sätt med kärnvapen och ett kärnvapenförbud kommer inte kunna aktualiseras på flera år. 

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet