En respektfull omsorg om de äldre

Socialdemokraterna anser att en fungerande välfärd för alla i vårt samhälle är grunden. Att känna trygghet och mening i vardagen även när man blir äldre, sjuk eller lever med funktionsnedsättning är en självklarhet. Vi vill återöppna Träffpunkterna, som var uppskattade mötesplatser för många äldre.

Det behövs en bättre kontinuitet i hemtjänsten för att garantera att ingen behöver träffa fler än åtta olika tjänstgörande personer under en 14-dagarsperiod.

En stor utmaning för kommunen som arbetsgivare är bristen på omvårdnadspersonal. Vi vet att arbetsvillkoren måste förbättras för att bemanningen ska bli tillräcklig och kontinuiteten förbättras. Det görs bland annat genom att ta bort de delade turerna och genom att ta bort den ovärdiga minutstyrningen i hemtjänstens schemaläggning.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet