Vår politik för skolan och omsorgen

  • Vår främsta prioritering är välfärden och behöver därför frigöra pengar ifrån det som inte är helt nödvändigt, exempelvis den ökande administrationen, för att lägga på skolan och omsorgen. 
  • Vi vill säkerställa att alla barn som lämnar grundskolan ska behörighet till gymnasiet.
  • Skolan ska ge alla barn, oavsett förutsättningar, möjligheten att växa och känna framtidstro.
  • Vi vill förbättra kontinuiteten i hemtjänsten för att säkerställa att man aldrig träffar fler än 8 olika hemtjänstpersonal under en 14-dagarsperiod. Idag är vi bland de sämsta i landet på personal kontinuitet.
  • Vi vill återöppna träffpunkterna på våra omvårdnadsboenden.
  • Vi vill att Enköpings kommun tillhandhåller arbetsskor till personal inom fritidshemmen, förskolan och hemtjänsten.
  • Vi vill att Enköpings kommun blir en bättre arbetsgivare igenom att erbjuda mer kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonalen och snarast avveckla de delade turerna och ta bort minutstyrningen inom äldreomsorgen.
facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet