Vår politik för ett stärkt kultur-, idrotts- och föreningsliv

  • Vi vill stärka föreningslivets förutsättningar att verka i kommunen igenom mötesplatser och därför skapa två Föreningarnas Hus placerade i centrala Enköping samt ett i Fjärdhundra.
  • Vi vill öka inslagen av kulturskolans verksamhet i grundskolan genom att alla elever ska erbjudas kör/orkester eller annan estetisk verksamhet (liknande El Sistema) under de första skolåren.
  • Vi vill att Enköpings kommun går före och visar tydligt för idrottsrörelsen och alla föreningsaktiva att deras ideella arbete är viktigt, betydelsefullt och respekteras. Detta sker främst via en ökad dialog och bättre tillgänglighet av politiker och tjänstepersoner.
  • Vi vill ge Rådhuset (Muséet), Tingshuset, Sommarro, Westerlundska gården och Wallinska gården en särskild trygghet igenom att placera dessa byggnader under kommunstyrelsen där de hanteras med särskild varsamhet och utan krav på att de ska täcka sina egna kostnader.
  • Vi vill att konsthallen fortsätter att bedrivas i Tingshusets verksamhet.
  • Vi vill att Enköpings kommun tecknar ett IOP-avtal (Idéburet och offentligt partnerskap) med RIA Hela Människan, kvinnojouren och ”Lokalen” på kärrhögsgränd för att trygga deras ekonomi långsiktigt.
  • Vi vill stärka fritidsgårdarnas viktiga verksamhet.
facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet