Minsta möjliga marginal

På onsdagsförmiddagen idag den 11 oktober beslutades  det i PLEX-utskottet att ge ViInvets de två föreslagna markanvisningsavtalen för stattomten och fastigheten intill Cykelhörnan, som varit hett debatterade i lokalpressen.

Vi Socialdemokrater fattade på medlemsmötet 27 september beslut om att yrka avslag på de två markanvisningsavtalen. Idag avgjordes så frågan på PLEX-utskottets möte.

– Jag känner mig tacksam och trygg med att ha medlemmarnas enhälliga stöd att driva den linje vi valt, sa Linda Johansson (S) vice ordförande i PLEX.

Linda och Solweig Sundblad yrkade avslag. Det gjorde även Anders Wikman (NE).

Ulrika Ornbrant (C), Krister Larsson (M) samt Per Elfving (KD) yrkade bifall till förslaget och fick dessutom stöd av Kristjan Valdimarsson (SD).

Det var alltså med en rösts marginal man drev igenom ytterligare två år av ovisshet kring stattomtens framtid.

– Vi Socialdemokrater är förstås besvikna över att vi inte vunnit gehör hos övriga partier. Vi är oroliga för om ViInvest har de ekonomiska muskler och förmågan att lösa det. Vi hade hoppats att politiken kunde samla sig kring frågan om vad som är bäst för Enköpings centrum, sa Linda Johansson efter att klubba fallit.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet