”Fattiga kommer bli fattigare”

Många Enköpingsbor upplever idag ett tufft ekonomiskt läge på grund av ökade kostnader för mat, el och räntor. Detta gör det många gånger svårt att få vardagen att gå ihop och där vi ser att familjerna är de största förlorarna.

Även för Enköpings kommun är den tuffa ekonomin kännbar. Av den anledningen har Peter Book (M) och högermajoriteten tagit fram besparingar på över 55 miljoner kronor för 2023.

En av besparingarna är att minska på försörjningsstödet med 1,6 miljoner kronor för 2023 och totalt 6,5 miljoner kronor över en treårsperiod. Högermajoriteten menar att det inte ska drabba någon enskild. Hur det resonemanget går ihop är oklart.

I ett inslag på SVT Uppsala den 11 april menade kommunstyrelsens ordförande Peter Book (m) att det; ”inte handlar om att minska försörjningsstödet”, utan om att ”få ut folk i arbete. Syftet är att minska våra kostnader inom försörjningsstöd.

Högermajoriteten menar även att Socialnämndens uppdrag blir att göra en översyn om man ifrån nämnden betalar ut rätt försörjningsstöd. Det låter i grunden bra, men faktum är att det uppdraget har nämnden redan och det finns inga presenterade förslag om att jobba förebyggande på det sätt som beskrivs.

– Det är mycket vi motsätter oss. Det värsta är att man vill sänka försörjningsstödet, med motiveringen att ”fler ska ut i jobb”. Vi tycker också att fler ska ut i jobb, men det kommer inte ske genom att man sänker försörjningsstödet till dem som har det sämst. Fattiga kommer bara att bli fattigare, säger Jesper Englundh till EnköpingsPosten i måndagens tidning.

Under kommunstyrelsen ställde den socialdemokratiska gruppen sig tveksamma till den beräkningsgrund som redovisades i besparingsförslaget. I tjänsteskrivelsen menades att Enköping betalar ut 1202 kr/invånare medan snittet i länet enligt beräkningen ligger på 889 kr/invånare.

– Den summan skulle stämma om alla kommuner hade haft lika många invånare. Så är det ju inte så därför blir det väldigt fel när man räknar så, säger Johan Enfeldt till EnköpingsPosten.

Johan Enfeldt

Socialdemokraterna motsätter sig förslaget om att spara på försörjningsstödet. Det är orimligt att rycka undan mattan för de som redan har det svårast i vårt samhälle. Det är lika orimligt att just de som har det tuffast ska stå för 3% av besparingarna för 2023 och 6% under en treårsperiod.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet