Tobias Baudin besökte Enköping

Partisekreterare Tobias Baudin besökte Enköping under onsdagen för att göra verksamhetsbesök, knacka dörr och medverka vid arbetarekommunens medlemsmöte.

Tillsammans med Jesper Englundh, oppositionsråd, Matz Keijser, AK-ordförande, och Ylva Stadell, ombudsman på partidistriktet, inledde Tobias Baudin sitt Enköpingsbesök på polisstationen. Där presenterade MBU (Människan Bakom Uniformen) sin verksamhet, där ungdomar får komma i kontakt med uniformspersonal och pröva på deras arbetsuppgifter.

Områdespolis Richard Hedström redogjorde för hur situationen ser ut kring rekrytering av barn och unga i Enköping till kriminella gäng och gav en bild av att det ser betydligt värre ut än många tror. Han menade att här måste samhället jobba aktivt med förebyggande arbete för att tidigt fånga upp de barn man ser riskerar att välja fel väg.

Nästa verksamhetsbesök var i Kommunals lokaler för att träffa huvudskyddsombud i kommunen, vilket passade bra på skyddsombudens dag. Att det här var Tobias Baudins gamla hemmaplan märktes tydligt och att han fortfarande brinner för de fackliga frågorna.

RIA Hela Människan var värd för dagens sista verksamhetsbesök. Här fick partisekreteraren en inblick i det fantastiska arbete som görs för människor med beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Det hanns också med en timmes dörrknackning på Korsängen innan dagen avslutades med medlemsmöte på partilokalen på Kyrkogatan. Tobias Baudin bjöd på ett givande samtal med medlemmarna om allt från SD-regeringen till ungdomsbostäder.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet