Vår politik för Samhällsbygget Enköping

  • Vi vill aktivera plan B för statt-gropen i händelse av att det inte byggs ett hotell där. Plan B innebär att ytan omvandlas till en park med tydliga ytor för möten, lek och aktivitet.
  • Vi vill att Enköpings kommun stoppar alla marknadsexperiment med våra kommunala anläggningar och fastigheter. Förskolor, skolor, omvårdnadsboenden och idrottsplatser ska fortsätta att drivas och ägas i kommunal regi.  
  • Vi vill att det kommunala bidraget för de enskilda vägarna som täcks av statsbidrag från Trafikverket återinförs med 15 % av kostnaden. Vi vill även att det kommunala bidraget för enskilda vägar utan statsbidrag höjs från nuvarande 3,20 kr till 6,40kr per meter väg och år.
  • Vi vill att Enköpings kommun återigen blir en Fairtrade city med höga ambitioner för att ge förutsättningar för Enköpingsborna att göra hållbar skillnad i vardagen.
  • Vi vill att Enköpings Hyresbostäder (EHB) får i uppdrag att bygga hyresrätter i en av Enköpings kransorter för att hela Enköping ska leva.
  • Vi vill att Bredsands strand och campingområde även i fortsättningen ägs av Enköpings kommun. 
  • Vi vill att Enköpings kommun bidrar i omställningen genom att driva på för bättre laddinfrastruktur i kommunen.
  • Vi vill styra markanvisningar så att alla privata aktörer liksom EHB tar ansvar för sociala bostäder.
  • Vi vill omvandla fler grönytor i kommunen till naturreservat (exempelvis Gröngarn) för att säkra framtidens gröna behov i en stad som växer.
  • Vi vill att Enköpings kommun löpande gör strategiska markinköp för att vår tillväxt ska vara långsiktig och hållbar.
facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet