Det livsviktiga föreningslivet

Socialdemokraterna inser att föreningslivets ideella krafter behövs i ett gott samhälle! Engagemanget och tiden som läggs ner av otaliga frivilliga krafter inom idrotten och kulturen är ovärderligt. För att främja detta kommer vi att stärka samarbetet med idrottsrörelsen och öppna Föreningarnas hus i centrala Enköping och i Fjärdhundras gamla brandstation.

Vi vet att Kulturskolan har förmågan att bidra till bättre studieresultat och till integration genom att ge tillgång till musik och annan kultur till alla i grundskolan. Kommunen måste säkra ekonomin långsiktigt för kvinnojouren, härbärget och brottsofferjouren

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet