Kontakt

Enköpings Arbetarekommun
Östra Järnvägsgatan 1
745 37 Enköping
Tel: 0171-353 65
E-post: enkoping@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraternaenkoping.se

Linda Johansson
Ordförande Enköpings Arbetarekommun
Tel:070-5913992
E-post: linda.susanne.johansson@gmail.com

Helena Proos
Finanskommunalråd
Tel: 0171-625 172
E-post: helena.proos@politiker.enkoping.se

facebook Twitter Email