Kontakt

Enköpings Arbetarekommun
Östra Järnvägsgatan 1
745 37 Enköping
Tel: 0171-353 65
E-post: enkoping@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraternaenkoping.se

Matz Keijser
Ordförande Enköpings Arbetarekommun
Tel: 070 – 663 15 93
E-post: akordf@matzkeijser.se

Jesper Englundh
Kommunalråd
Tel: 0171-62 80 05
E-post: jesper.englundh@politiker.enkoping.se

facebook Twitter Email