VALPROGRAM 2022

Välfärden först

När Enköping växer ökar skatteintäkterna och då finns det ekonomiska möjligheter att förbättra vår gemensamma välfärd. Socialdemokraterna vill prioritera en skola som har tillräckliga resurser för att alla barn ska kunna utveckla sitt allra bästa jag. Vi vill av respekt för våra äldre förstärka äldreomsorgen och ge bra arbetsvillkor för personalen. Vi tror starkt på att kommunen krokar arm med föreningslivet. Helt klart kommer vi att prioritera välfärden före administrationen.

För att detta ska ske behövs ett handlingskraftigt och lyhört politiskt ledarskap för att politiker och medborgare tillsammans ska klara av alla framtidsutmaningar. Socialdemokraterna i Enköping ber därför om ditt förtroende att leda kommunen efter valet den 11 september.

Men framtiden kräver mer. Klimatförändringarna är påtagliga och miljöarbetet måste få ta mer plats och användas som en resurs när vi formar vår kommun. För att gå stärkta in i framtiden behöver vi skapa en kommun som håller ihop, där segregationen bryts, där näringslivet ges goda förutsättningar, där stad och landsbygd utvecklas tillsammans och där föreningslivet och kulturen hjälper till i det förebyggande arbetet och att solidaritet byggs mellan alla som bor i kommunen.

Enköping kan mer – det är dags för ett lyhört och handlingskraftigt ledarskap!

____________________________________________________________________________

I menyn högst upp på sidan hittar du mer information inför valet 2022.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet