VÅR POLITIK

Socialdemokraterna i Enköping vill bygga ett livskraftigt och jämlikt samhälle – inte bara hus. För att detta ska vara möjligt måste fler ges inflytande över hur vi gemensamt utvecklar hela vår kommun. Det gäller kommunmedlemmar, tjänstepersoner och förtroendevalda, människor verksamma inom näringslivet och ideella organisationer.

Tillsammansskapande utveckling

Tillsammans bygger vi ett tryggt och hållbart samhälle, ett samhälle som är inkluderande, som ger förutsättningar för ett VI. Tillsammansskap vilar på̊ tilltron till varje människas vilja och förmåga att bidra.

Vår övertygelse är att om vi gemensamt bidrar till en positiv utveckling av hela vår kommun ger det också förutsättningar för fler att känna delaktighet och engagemang. Därmed tas ett aktivt ansvar för Samhällsbygget Enköping – för en tillsammansskapande utveckling.

Omvärlden i samklang med vår ideologi

Pandemiutbrottet av Covid-19 har varit en ögonöppnare för de utmaningar inom välfärden som Enköping måste ta sig an. Medarbetarna i hela Enköpings kommun har trots de brister som fanns gjort sitt allra bästa för att rädda människors liv och hälsa.

Under lång tid har effektiviseringar och ökad administration minskat resurserna i form av både personal och tid för att genomföra det kommunala uppdraget att ge en generell välfärd för våra invånare. Socialdemokraternas övergripande verksamhetsplan och budget lägger därför tonvikten på de förändringar som vi ser behöver göras för att ta de första stegen i rätt riktning.

Vi anser att det kommunala uppdraget behöver renodlas genom tydliga prioriteringar och ledarskap. Därför fokuserar vi socialdemokrater på:

  1. En likvärdig skola
  2. Det livsviktiga föreningslivet
  3. En trygg äldreomsorg som ger livskvalité hela livet

____________________________________________________________________________

I menyn här intill hittar du också vårt valprogram från 2018 – från ”Ett Enköping att VÄXA i” och nedåt. Just nu arbetar vi med att ta fram ett nytt inför valet 2022.

facebook Twitter Email