VÅR POLITIK

Enköping är en fantastisk kommun för alla oss som vill se barnen växa upp i trygghet. Här går det att hitta arbete, bostad och ett aktivt fritidsliv.

När Enköping växer bygger vi Socialdemokrater ett samhälle som håller ihop där närhet till stora städer kombineras med en fantastisk landsbygd. Här produceras den mat vi alla behöver samtidigt som den är ett eftertraktat resmål för dem som söker lugn och vacker natur. Samhällsbygget är så mycket mer än husen vi bor och arbetar i. Det är våra gator och torg, vår natur och allt annat som vi gemensamt värnar om. Tillsammans bygger vi ett Enköping där människan alltid får utvecklas till sitt bästa jag, där våra olika behov på inget sätt ska utgöra ett hinder för delaktighet i samhället.

Mycket har hänt sedan Socialdemokraterna tog över ledarskapet för kommunen 2014.

Visste du att?

 • Avgifterna till kulturskolan är halverad. Nu är det inte längre storleken på föräldrarnas plånbok som avgör vem som kan förverkliga sina drömmar.
 • Det är enklare och snabbare att söka bygglov. Öppet hus på torsdagarna har blivit en succé och nu utökas servicen i kransorterna.
 • Barngrupperna har minskat i förskolan
 • Rullatorer och rullstolar har blivit avgiftsfria
 • Fritidsbanker har öppnat i Örsundsbro och Västerleden
 • Vi har byggt ishall, idrottshall och flera konstgräsplaner

Även om mycket har blivit bättre är vi Socialdemokrater inte nöjda. Samhället är människans verk och tillsammans vill vi fortsätta att förändra vår närmiljö. Under de kommande fyra åren vill vi ha ditt förtroende att fortsätta utveckla Enköping för en klimat- och miljösäker framtid.

Så här vill vi fortsätta utveckla hela Enköping

 • Vid upphandlingar föra in krav på arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal
 • Bygga fler hyresrätter i kransorterna
 • Öka tillgängligheten till elevhälsan
 • Bygga trygghetsboende
 • Inrätta en kultur-och fritidsgårdsbuss som når hela kommunen

Helena Proos, Finanskommunalråd (S)

Mer om våra vallöften och vad vi åstadkommit de senaste fyra åren hittar du i länkarna längst upp till höger och i valprogrammet nedan. I valprogrammet bläddrar du i programmets underkant nedan. 

Valprogram S
facebook Twitter Email