Samhällsbygget Enköping

Socialdemokraterna vill bygga ett samhälle som både är hållbart och attraktivt. Det ska prägla utvecklingen både av staden, kransorterna och landsbygden. Insikten, tekniken, och kunnandet finns för att ta oss an klimatkrisen – nu behövs viljan och handlingskraften. Vi vill öka andelen närproducerad mat i kommunens egna verksamheter och arbeta för en mer tillgänglig kollektivtrafik där ett sommarlovskort för ungdomarna är ett löfte tillsammans med regionen.

För att göra Enköpings centrum mer attraktivt slår vi vakt om småstadskaraktären som beslutats i översiktsplanen. Till det kommer alla de fina parkerna med promenadstråk, grönytor och upplevelser för barn och vuxna i närmiljön.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet