Ordförande har ordet – maj 2022

BESLUT OM ATT LÄMNA IN ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I NATO

Igår offentliggjorde partistyrelsen det beslut man fattat kring ett medlemskap i Nato. På vårt medlemsmöte senast blev det tydligt att detta är en fråga där åsikterna inom partiet går isär, vilket också ska ses som en styrka. Vi har ett tillåtande samtalsklimat och högt i tak.

Fullt förståeligt är det många som nu känner djup besvikelse över att partiet lämnat övertygelsen om att stå upp för alliansfriheten.

Personligen har jag känt mig kluven under den snabba process vi som parti gått igenom. Jag har försökt lyssna in argument från båda sidor och på det viset se om vågskålen skulle komma att väga över åt något håll.

I november förra året satt jag som ombud på partikongressen i Göteborg och hörde försvarsminister Peter Hultqvist ”garantera” att det ”det inte skulle bli någon svensk ansökan om Nato­medlemskap så länge landet har en socialdemokratisk regering”. Hela plenum fylldes av applåder.

Idag måste jag ändå ha förtroende för att vår partiledare Magdalena Andersson och partistyrelsen har fattat ett korrekt beslut efter många och långa diskussioner och tunga överväganden.

Sedan den 24 februari har det säkerhetspolitiska läget förändrats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Finlands beslut om att ansöka om medlemskap i Nato påverkar självfallet också ställningstagandet.

Jag måste utgå från att partistyrelsens beslut bygger på vad man anser vara bäst för Sverige och svenska folket. Där har Magdalena Andersson varit tydlig från början.

Men – det här får inte betyda att vi ger upp vårt arbete för en kärnvapenfri värld. Kampen för fred och nedrustning måste fortgå. Vi måste fortsätta spela en aktiv roll i den kampen.

Nästa steg, parallellt med att vår ansökan om medlemskap i Nato hanteras, skulle därför kunna vara att lagstifta mot kärnvapen i Sverige.

Tack för ordet!

Matz Keijser
Stolt ordförande för
Socialdemokraterna i Enköping

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet