HÖGERMAJORITETEN STOPPAR KULTURHUS JOAR!

På torsdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott skulle utskottet bereda genomförandebeslutet av Kulturhus Joar inför slutligt beslut i kommunstyrelsen den 20 juni. När mötet inleddes valde kommunstyrelsens ordförande Peter Book (m) att dra tillbaka ärendet på obestämd tid.

Det är uppseendeväckande att detta sker när Upplevelsenämnden haterade ärendet i slutet av maj utan några sådana argument från högermajoriteten.

Socialdemokraternas ställningstagande kring Kulturhus Joar är att vi snarast vill se en byggnation av kulturhuset. Efter många år av investeringar i idrottslivet är det hög tid för kulturen att få bättre förutsättningar.

Däremot har vi motsatt oss att museet ska bli en del av det nya kulturhuset, då den ytan på Joar kan användas till flexibla loklaer för kulturlivet samt att göra kulturhuset till ett föreningarnas hus.

Stoppet av kulturhuset sker bara någon vecka efter att högermajoriteten även stoppat investeringen av Örsundsbroskolan. Likheterna mellan dessa ärenden är att båda investeringarna är av stor nödvändighet på grund av nuvarande byggnaders dåliga skick. Att ytterligare fördröja detta blir troligen ännu mer kostnadsdrivande. Att det dessutom påverkar besökare, kulturlivet, elever och personal på ett negativt sät är inget som hörs från Peter Book eller högermajoriteten.

Nu fortsätter vi vårt viktiga arbete att hålla frågan vid liv.

Vid pennan

Jesper Englundh (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet