Splittring i högerstyret om angiverilag

På kommunstyrelsen lämnade Jesper Englundh (S) in ett ledamotsinitiativ med anledning av Tidö-avtalets förslag om att införa anmälningsplikt för personal inom kommunal sektor.

Tanken var att kommunstyrelsen (KS) skulle ställa sig bakom en skrivelse avseende att anmälningsplikt inte bör införas i den kommunala välfärden och därmed också kunna skicka den vidare till regeringen.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Book (m) yrkade avslag med motiveringen:

Det här får våra partier på riks sköta.

Även KS förste vice ordförande Anders Wikman (NE) ansåg att det här inte var en fråga av kommunal karaktär och ställde sig därför tvekande till lämpligheten i att skicka skrivelsen vidare.

Johan Enfeldt (S) såg med oro på Books och Wikmans ovilja att hantera frågor som har koppling till rikspolitiken och om detta skulle leda till ett principiellt ställningstagande från KS.

Vi hanterar rikspolitiska frågor löpande i de olika facknämnderna” sa Enfeldt och tog som exempel att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppvaktat riksdagsledamöter och ministrar i frågan om placeringar i HVB-hem.

Jesper Englundh (S), oppositionsråd, menade att en eventuell lagstiftning om anmälningsplikt i hög grad är en kommunal fråga som kommer att påverka personalen i offentlig sektor och därmed också personal inom Enköpings kommun. Han fick stöd av partikamraterna i KS-gruppen samt vänsterpartiets ledamot Sverker Scheutz.

Ulrika Ornbrant (c) ansåg att ärendet skulle skickas på beredning. Även Kenneth Hällbom (mp) var inne på samma linje och sa sig inte vara beredd att ta ställning på sittande möte.

Vid voteringen som följde valde ändå Hällbom att ställa sig bakom förslaget. Anders Wikman, som till en början menade att han tänkt avstå, röstade nej till förslaget efter att ha räknat på möjliga utgångar av voteringen.

Med siffrorna 8 mot 6 blev beslutet avslag. Det var ett splittrat politiskt högerstyre i frågan. Moderaterna (2), Nystart Enköping (2), Liberalerna (1) och Kristdemokraterna (1) röstade alltså på att inte skicka skrivelsen vidare till regering. Inte helt oväntat ställde sig SD (1) på samma sida. Även före detta SD:aren Anders Lindén, idag politisk vilde, gjorde samma ställningstagande.

Socialdemokraterna (4) och Västerpartiet (1) fick alltså stöd av Miljöpartiet (1) medan Centerpartiet (1) avstod.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet