S vill se en annan lösning för Bredsand

Kommunstyrelsen fattade, tisdagen den 23 mars, beslut om att återremittera ärendet om tomträtt för Bredsand camping. Socialdemokraterna yrkade avslag och vill se en annan lösning.

Minoritetsstyret gick till kommunstyrelsen fram med ett förslag om tomträttsavtal med First Camp för Bredsands camping. Dock insåg man snart att det egna förslaget inte skulle vinna gehör. Istället valde…

Läs mer

Årsmötet 2021 valde ny styrelse

Enköpings Arbetarekommun höll ett digitalt årsmöte den 10 mars. På dagordningen fanns, som brukligt, punkten om val till styrelsen.

Till ny ordförande valdes Matz Keijser, som efterträder Linda Johansson. Till sekreterare valdes Ros-Mari Bålöw och till kassör Lars Engelberg. (Du hittar hela styrelsen här.) Vid styrelsens efterföljande konstituerande möte…

Läs mer
facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet