Årsmötet fastställde KF-listan

Under lördagen den 5 mars höll Enköpings Arbetarekommun sitt årsmöte. Närmare 60 medlemmar närvarade i Mälbygården där årsmötet hölls.

Årsmötet valde Anna-Lena Eriksson till sekreterare för möte och AK-ordförande Matz Keijser lämnade efter inledningen över klubban till Mats O Karlsson som valdes till mötesordförande.

Gästtalare från distriktet var Gustaf Lantz, som också är riksdagsman för länet. Gustaf talade bland annat om den rådande situationen i Ukraina, men också om vikten av att vi i valrörelsen för fram den politik som fastslogs av partikongressen i november förra året.

Rolf Carlsson, kommunfullmäktiges ordförande, tilldelades Sune Pehrssons förtjänsttecken. Helena Proos stipendium kommer vid ett senare tillfälle överlämnas till Kvinnojouren i Enköping.

Utöver sedvanliga mötespunkter beslutade också årsmötet om att fastslå listan till kommunfullmäktige i valet den 11 september. Valberedningens förslag och det arbete som skett presenterades av Karin Nilsson. Det var ett enigt möte som beslutade att ställa sig bakom valberedningens förslag i sin helhet.

Jag är stolt över att ha fått medlemmarnas förtroende att stå som nummer ett på vår lista. Nu är nästa steg att få Enköpingsbornas förtroende att efter valet få styra kommunen. Det är frustrerande att vara i opposition men nu har vi ett lag med energi som kommer göra allt för att bevisa att Enköping förtjänar bättre, säger listans förstanamn Jesper Englundh (s).

Klicka här för att ladda ner den kompletta fullmäktigelistan.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet