Slumpa inte bort allas vårt Bredsand

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen skriver i dagens EP på insändarsidan om tomträtt i Bredsand, demokrati och öppenhet samt ställningstaganden över tid. Läs hela insändaren här!

De Enköpingsbor som inte någon gång tillbringat en dag på Bredsands badstränder är nog lätträknade. Bredsand är viktig för oss Enköpingsbor, men även en viktig del för vår turistnäring.

Tyvärr har vi under senare år sett Bredsand sjangsera. Campingen håller inte vad den lovar och kring skötseln av stranden finns mer att önska. I och med förfallet har också vårt förtroende för Nordic Camping/First Camp rasat.

Det är riktigt att vi tidigare varit positiva till en tomträtt, men vi är inte ensamma om att ha ändrat ståndpunkt. Den 6/9 2011 yrkade vi Socialdemokrater i kommunstyrelsen ”att en fastighetsbildning kan genomföras som möjliggör att ett tomträttsavtal kan skrivas mellan parterna”.

Dock ville vi se ett avtal med en entreprenör med koppling till Enköping – inte Nordic Camping (NC). Det var avgörande för oss att se till Enköpingsbornas bästa i den fortsatta utvecklingen av campingen och badet.

Miljöpartisterna Kenneth Hällbom och Tomas Rådkvist hävdade i en EP den 3/4 att MP genom åren varit emot tomträtt. Dock framgår det tydligt av protokollet från 2011 att dåvarande ledamoten för MP i kommunstyrelsen Gunnel Bergman yrkade på samma sätt som vi.

Nu blev utfallet ett annat och avtal skrevs med NC. Med facit på hand konstateras att våra farhågor har besannats. Därför vill vi nu inte gå vidare med ett tomträttsavtal, där kommunmedlemmarnas intressen åsidosätts och kommunens rådighet över Bredsand omintetgörs.

Det återremitterade förslaget från SD på kommunstyrelsen den 23/3, med stöd av M-C-L och KD, innebär att kommunen bildar ett bolag och behåller EN aktie. Resterande aktier innehas av First Camp. Dock finns ingen som helst garanti för att det, vid en eventuell försäljning av tomträtten, kommer vara möjligt för kommunen att hävda återköpsrätt. Det är blott en from förhoppning utan juridiskt stöd!

Vi Socialdemokrater yrkade avslag på förslagen om tomträtt. Vi vill inte tappa rådigheten över området. Vi vill att kommunmedborgarna ska känna fortsatt stolthet över Bredsand, som vårt gemensamma!

Avgående kommunalrådet Ingvar Smedlund (m) bedyrar sin och partiets inställning till demokrati och öppenhet. Han menar att minoritetsstyret ”haft öppenhet som en vägledande princip”. Om så är fallet är det hög tid att lyssna på opinionen som med all tydlighet visar Enköpingsbornas ställningstagande – att INTE låta First Camp få ett 60-årigt tomträttsavtal där kommunen frånsäger sig all rådighet över Bredsand!

Vi politiker har fått förtroendet från väljarna, som förväntar sig att vi förvaltar och utvecklar vår kommun för medborgarnas bästa.

Vi Socialdemokrater fortsätter kämpa för att Bredsand även framgent kommer att vara ALLAS VÅRT BREDSAND!

Jesper Englundh
Solweig Eklund
Matz Keijser
Linda Johansson
Solweig Sundblad

Socialdemokraterna
i Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet