Arbetsresor – en förutsättning

Hans Olsson
Solweig Sundblad

Personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och är arbetsföra ges i Enköping inte rätt förutsättningar att ta ett arbete eller återgå till arbete skriver Socialdemokraterna i Enköping i en motion till kommunfullmäktige.

– I Håbo, Uppsala och Stockholm har man infört en avgift som motsvarar kollektivtrafik även om det är taxi som krävs för att ta sig till och från arbetet, säger Solweig Sundblad (S) som skrivit motionen tillsammans med partikamraten Hans Olsson (S).

Nu har alltså Socialdemokraterna lämnat in en motion där man yrkar på att tekniska nämnden ska hantera detta och vid behov bevilja resor på samma sätt som man löst det i grannkommunen.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet