Tack, Rolf Carlsson!

Efter åtta år som kommunfullmäktiges ordförande i Enköping slog Rolf Carlsson (S) i den rollen på måndagen klubban i bordet för sista gången.

Efter valet 2014 gick Socialdemokraterna i Enköping tillsammans med Nystart Enköping in som styrande koalition. I oktober samma år intog Rolf Carlsson (S) rollen som kommunfullmäktiges ordförande.

Det blev snart tydligt att Rolfs sätt att leda fullmäktige byggde på hans politiska engagemang och den kompetens han genom åren tillskansat sig från tidigare mångfacetterade uppdrag i olika organisationer och styrelser. Detta visade sig också i Rolfs förmåga att hela tiden sträva efter att förbättra fullmäktiges arbetssätt och därmed säkerställa rättssäkra beslutsgångar.

I och med 2018 års val blev det ett nytt styre i Enköping lett av moderaterna. Vid valet av kommunfullmäktiges presidium i oktober samma år ställdes Rolf  mot Jan Frediksson (C) i en omröstning om posten som ordförande. Kanske inte helt oväntat men ändå något förvånande valde några av styrets ledamöter att lägga sin röst på Rolf, som därmed förlängde sitt uppdrag med ytterligare fyra år.

På måndagen tog alltså ett åtta år långt och helt klanderfritt ordförandeskap slut. Representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige radade upp sig för att avtacka Rolf med lovord, blommor och presenter.

Från Socialdemokraterna i Enköping vill också på detta sätt visa vår uppskattning för det enorma engagemang Rolf visat så tydligt och hur han med respekt för uppdraget helhjärtat tagit sig an det på största allvar och gjort det med bravur. Alltid med glimten i ögat med sin underfundiga och avväpnande humor.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet