Moderaterna stoppar den nya Örsundsbroskolan – Socialdemokraterna kritiska

Idag skulle kommunstyrelsen fatta genomförandebeslut om två skolbyggen, Lillsidanskolan och Örsundsbroskolan. Det blev bara ett. Högermajoriteten återremitterade beslutet om ny skola i Örsundsbro. Innan ärendet kommer upp igen ska det enligt majoritetens önskemål finnas kostnadsberäknade alternativ för att bedriva del av verksamheten i paviljonger om investeringen skulle skjutas på framtiden, samt också alternativ för en billigare skola.

Socialdemokraterna är kritiska.

Örsundsbroskolan har idag 540 elever, men elevantalet ökar och lokalsituationen måste lösas. Det är trångt, det blir allt trängre och lokalerna är i flera fall i dåligt skick. På skolområdet finns byggnader från sextiotalet som snart nått sin livslängd och det finns också paviljonger som sjunker på grund av den sanka marken. Den nya skolan är tänkt att rymma 760 elever.

  • Beslutet skapar osäkerhet om Örsundsbroskolan. VI har redan nu problem med lokaler som inte håller måttet och med fler elever är risken stor att det både blir sämre möjligheter att bedriva god undervisning och ökade kostnader för dyra tillfälliga lösningar, säger Johan Enfeldt, socialdemokrat och vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Enligt beslutsförslaget skulle inflyttning i den nya skolan ske till hösten 2026, men det är nu oklart när en ny skola kan finnas på plats. Den nya skolan är var också planerad för att stödja det lokala föreningslivet med lokaler för läger och övernattning, samt bättre lokaler för kulturskola och bibliotek. I och med beslutet om återremiss försenas nu detta.

  • Det stoppade genomförandebeslutet riskerar också att skapa osäkerhet som riskerar att hämma såväl föreningsliv som inflyttning och bostadsbyggande i Örsundsbro, säger Linda Johansson, socialdemokrat och vice ordförande i Upplevelsenämnden samt kommunstyrelsens PLEX-utskott. 

Beslutsförslaget till Kommunstyrelsen – klicka här.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet