ÖPPET MÖTE OM BARN OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA

Socialdemokraterna i Enköping i samarbete med ABF bjuder onsdagen 29/11 in till ett öppet möte för att lyfta frågan om barn och ungas psykiska hälsa.

Allt fler forskningsrapporter och signaler från samhället pekar på att barn och unga mår allt sämre psykiskt. Bland annat UNICEF menar att 20% av alla unga idag är drabbade parallellt med att självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar.

– Det är hemska siffror. Vuxenvärlden och samhället behöver ta ett större ansvar, men då måste vi också första problematiken, bakomliggande orsaker och hur vi kan möta upp mot det växande behovet av åtgärder, säger Matz Keijser, ordförande för Socialdemokraterna i Enköping.

Av den anledningen bjuder man nu alltså in till ett öppet möte. Mötet inleds med ett panelsamtal där panelen består av:

Jessica Sjöström, diakon Svenska kyrkan
Per Olof Tellegård, 
skolpsykolog Enköpings kommun
Helena Proos, regionråd

Moderator för kvällen ärriksdagsledamot, tillika suppleant i Socialutskottet, Marcus Wennerström

– Det här är ett viktigt samtal som aldrig får ta slut, menar Matz Keijser. Därför bjuder vi in brett. Alla är välkomna att delta i samtalet och inbjudan har gått ut till politiska partier, studieförbund, och ideella organisationer.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet