Mer pengar till vård- och omsorg och skolan

På kommunstyrelsen den 31 augusti föreslog Socialdemokraterna att vård- och omsorgsnämndens budgetram ska höjas med 30,7 miljoner kronor för att täcka underskottet samt återöppna träffpunkterna genom att återanställa aktivitetsledare. Dessutom föreslog (S) att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram höjs med 9,4 miljoner kronor för att täcka sitt underskott.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR innebar att skatter, bidrag och utjämningen ökade totalt med 85,1 miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser.

– Vårt förslag ligger helt i linje med den politik vi drivit under hela mandatperioden, säger kommunalrådet Jesper Englundh.

Det moderatledda minoritetsstyret beslutade, med stöd av SD, en tillfällig höjning av budgetramen för vård- och omsorgsnämnden med 24 miljoner kronor, men ingen utökning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Återstående 32,4 miljoner kronor väljer styret att lägga för att öka resultatet och för att nå sitt mål om 2,5 procent.

– Vi behöver ta ansvar för våra verksamheter och den nya skatteunderlagsprognosen ger möjlighet till det, menar Jesper Englundh. Vi vill inte se ytterligare besparingar med resultatet att pengar läggs på hög.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet