EXTRAINSATT MEDLEMSMÖTE

TISDAG 26/4 KL. 18.30
KYRKOGATAN 15

Med kort varsel inbjuds alla medlemmar till ett extra medlemsmöte för att diskutera det senaste förslaget för det nya PAUS-huset, som nu är ute på granskning. 

Granskningstiden för detta förslag är mellan 11 april – 1 maj och nu har vi som parti möjlighet att inkomma med synpunkter, som kan påverka den slutgiltiga detaljplanen.

Vår förhoppning är att kunna visa en modell av förslaget, som ger en möjlighet att se hur den tänkta byggnationen kommer att uppfattas från alla väderstreck.

Granskningshandlingar och andra tillhörande dokument finns på kommunens hemsida och dit kommer du direkt om du klickar här!

Välkommen!

/STYRELSEN

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet