Årsmötet 2021 valde ny styrelse

Enköpings Arbetarekommun höll ett digitalt årsmöte den 10 mars. På dagordningen fanns, som brukligt, punkten om val till styrelsen.

Till ny ordförande valdes Matz Keijser, som efterträder Linda Johansson. Till sekreterare valdes Ros-Mari Bålöw och till kassör Lars Engelberg. (Du hittar hela styrelsen här.)

Vid styrelsens efterföljande konstituerande möte valdes Ingun Sandström till vice ordförande.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet