Kommunstyrelsens utskott

Jesper Englundh
Linda Johansson
Johan Enfeldt
Solweig Sundblad

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde genomfördes val till dess utskott. Socialdemokraterna valdes enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Jesper Englundh, vice ordförande
Johan Enfeldt, ledamot
Linda Johansson och Solweig Sundblad, ersättare

Kommunstyrelsens personalutskott (PU)
Jesper Englundh, ledamot
Johan Enfeldt, ersättare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och expolateringsutskott (PLEX)
Linda Johansson, vice ordförande
Solweig Sundblad, ledamot
Jesper Englundh och Johan Enfeldt, ersättare

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet