Ordförande har ordet – april 2021

Pandemin håller fortfarande Sverige i sitt grepp trots att det i skrivande stund är närmare 3 miljoner medborgare som blivit vaccinerade minst en gång. Försiktighetsåtgärderna är fortfarande viktiga att respektera så vi får hålla ut ett tag till.

En direkt konsekvens av pandemin är att vi Socialdemokrater även i år väljer att fira första maj digitalt med ett nationellt arrangemang och även på lokal nivå i Enköping erbjuder vi våra medlemmar att via Zoom ha en träff för att reflektera över framför allt statsministerns tal. (Mer information hittar du på sidan 1 maj 2021)

Aktuella frågor

Det eventuella tomträttsavtalet för Bredsands camping är fortfarande högaktuellt. Vi Socialdemokrater i Kommunstyrelsen har gått ut publikt i en insändare i EP och förtydligat vårt ställningstagande. Vi vill inte tappa rådigheten över allas vårt Bredsand utan förordar ett långsiktigt hyres-/arrendeavtal. Fokus i vår argumentation handlar om Bredsand värde för såväl kommunen som för medborgarna.

Flera andra partier har påpekat att tomträttsavtalet enbart gäller själva campingen och inte badet och så är det. MEN – för oss handlar det om en helhet. Campingen och badet hänger ihop!

De badgäster som besöker stranden nyttjar servicehuset med duschar, omklädningsrum och toaletter. Man handlar fika, glass och mat i restaurangen. Så visst hänger det ihop!

Servicehuset och restaurangen är en del av fastigheten som är tänkt att ingå i det tomträttsavtal som SD och större delen av den styrande minoriteten (M,C,L och KD) är beredda att låta gå till företaget First Camp. Ett tomträttsavtal som ska löpa på 60 år!

Skötsel av badstranden och tillhörande ytor åligger i dagsläget First Camp genom ett avtal man tecknat med kommunen/Upplevelseförvaltningen och som kommunen dessutom betalar för. Man kan tycka att en välskött strand borde ligga i campingföretagets intresse för att locka fler besökare. Utan den inbjudande badplatsen skulle campingen med stor sannolikhet tappa sitt attraktionsvärde. Det hänger som sagt ihop!

Inom kommunen har vi diskuterat huruvida vi, som kommun, ska driva aktiebolag. Vi har i dagsläget tre bolag – EHB, Ena Energi och Enköpings Moderbolag. Nu helt plötsligt är SD, M, C, L och KD alltså villiga att starta ett helt nytt bolag, i vilket man ska vara aktieägare – med EN aktie. Övrig aktieportfölj kommer att innehas av First Camp.

Man hävdar i och med den bolagsbildningen och aktiefördelningen att man via hembudsklausuler i avtalet kan förbehålla sig rätten till ett återköp vid en eventuell försäljning. Det var visserligen en rekommendation från den bolagsjurist som anlitats, men vi har inte kunnat hitta någon juridiskt bindande säkerhet kring en sådan klausul och inte heller någon prejudicerande dom det går att luta sig mot.

Den här frågan berör många kommunmedborgare. Det har visats med all tydlighet på insändarsidorn i lokalpressen, men det har också startats ett upprop på Facebook med en namninsamling, som i skrivande stund genererat i inte mindre än 1300 namnunderskrifter – och antalet stiger.

Det avgående moderata kommunalrådet Ingvar Smedlund har i media bedyrat sin och partiets öppenhet och inställning till den demokratiska processen. Trots det ser vi att det i det här ärendet, och flera, uppenbarligen inte har någon som helst betydelse för styret vilken inställning och åsikt medborgarna har.

Att det här är en fråga som berör, väcker engagemang och känslor råder det ingen som helst tvivel om. Är det månne en fråga som skulle kunna avgöras med en lokal folkomröstning? För det krävs dock att 10% av kommunens röstberättigade, ca 3500 personer, skriver på en namninsamling. Då räcker det inte med en Facebook-grupp utan det måste ske på papper.

Kostnaden för en sådan folkomröstning är enligt SKR 34 kr/kommunmedborgare. Det skulle för Enköpings kommun innebära drygt 1,5 miljoner kronor. Det vill säga halva investeringskostnaden för att rusta Bredsands camping till en dräglig standard.

Månadens citat

Vi vill demokratin. Därför att den ger värdighet åt ett samhälle. Men demokratin innebär också möjlighet att skapa ett bättre samhälle.

Olof Palme – 1 maj 1973

Tack för ordet!

Matz Keijser
Stolt ordförande för
Socialdemokraterna i Enköping

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet