Vårt remissvar om Centrumpusslet

Vi har nu nu skickat in Socialdemokraterna i Enköpings synpunkter på tjänstemannaförslaget om utvecklingen av Enköpings centrum. Här kan du läsa det remissvar som utarbetats efter det extra medlemsmöte som hölls för en vecka sedan.

Tjänstemannaförslaget: Kulturhus och kulturskola på Joar

Socialdemokraternas synpunkter:

Vår utgångspunkt är att hela Kyrkogatan utvecklas som kulturstråk – från allén i parken via Joar, Westerlundska gården, statt-tomten, museet och upp till kyrkbacken. Vi tror inte på att samla all kulturverksamhet i Joar.

En renovering av Joar är nödvändig, men en exteriör tillbyggnad skulle göra att den tidstypiska 70-talsbyggnaden förlorar sitt arkitektoniska värde. Interiört krävs renovering där det trångbodda biblioteket mycket väl kan förlägga avdelningar även i andra delar av Joar. Bion och teatersalongen är viktiga.

Byggnaderna på kyrkbacken bevaras och utvecklas bäst genom att vara kvar i kommunens ägo. På kyrkbacken är gymnastikhuset flexibelt för olika typer av användningsområden, t e x som samlingslokal/festlokal för föreningar och för konstnärer att hyra in sig i. Verksamheterna i gamla tingshuset och läroverket (konsthallen och kulturskolan) är kvar efter nödvändiga upprustningar och anpassningar.

 

Förslaget: Stadshus på Statt-tomten

Socialdemokraternas synpunkter:

Ett kommunhus innehållande alla förvaltningar ryms inte på ytan, vilket gör att idén inte är tilltalande. Det är dessutom viktigt att det i byggnaden på statt-tomten är verksamhet som bidrar till ett levande torg och centrum. Hotell, turistbyrå etc skulle kunna vara möjliga alternativ.

Vi tror istället på att bygga ett kommunhus på tomten mellan Coop och hamnen. Det är relativt centralt, detaljplanelagt och goda parkeringsmöjligheter.

 

Förslaget: Samlade parkeringsanläggningar

Socialdemokraternas synpunkter:

Vi är medvetna om att det behövs goda parkeringsmöjligheter i centrum – inte minst för äldre och andra som inte rör sig helt obehindrat. Vi tycker dock det även bör läggas fokus på bilparkeringar i noder/p-hus i närhet tiill centrum.

 

Förslag: Nytt gymnasium

Socialdemokraternas synpunkter:

Vi instämmer i att nya gymnasieskolan ska ligga på nuvarande plats. Vi tror att kulturskolan skulle kunna samarbeta med estetiska programmet i det nya gymnasiet. En större konsertlokal skulle gagna både elever och konsertverksamhet. Det är ont om sådana lokaler.

facebook Twitter Email