Ett LEVANDE Enköping

Våra gemensamma resurser utgör grunden i det samhälle vi skapar tillsammans. Sedan förra valet har många projekt med inriktning mot att underlätta gemensamma aktiviteter påbörjats, men mer behöver göras, inte minst i våra kransorter.

Vi Socialdemokrater vill förbättra idrottsmöjligheterna i hela kommunen, bland annat med en konstgräsplan i Fjärdhundra. Vi vill att kommunen ska erbjuda sommarjobb för ungdomar som vill sprida kultur på våra gator, torg och parker. Med en kultur- och fritidsgårdsbuss spelar bostadsorten mindre roll för ungas aktivitetsutbud efter skolan.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta att tillsammans med föreningslivet utveckla platser för exempelvis spontanidrott, utegym eller skatepark. Eftersom föreningslivet kräver lokaler vill vi även se till att kommunlokaler hålls öppna för förenings- och kulturverksamhet i HELA kommunen.

Visste du att?

  • Det finns två fritidsbanker i Enköping, en i Örsundsbro och en på Lillsidan
  • Det har byggts ny ishall, idrottshall och flera konstgräsplaner de senaste åren
  • Avgiften till kulturskolan har halverats och det inrättats kulturstipendier
  • ”Boken kommer” har återinförts

Så här vill vi fortsätta utveckla kulturen och fritiden i Enköping

FRITIDSGÅRD PÅ KORSÄNGSFÄLTET MED IDROTTSFOKUS! När vi utvecklar området vid Korsängsfältet kan en fritidsgård samla dem som behöver en trygg plats mellan skolan och kvällsaktiviteter.

KULTURARBETANDE SOMMARJOBBARE. Sommarjobbsgarantin för ungdomar ska även omfatta kulturarbeten. Vi vill ge ungdomar chansen att utvecklas kulturellt samtidigt som musik och konst förgyller parker, badstränder och mötesplatser under sommaren.

KULTUR- OCH FRITIDSGÅRDSBUSS SOM NÅR HELA KOMMUNEN. En buss fullastad med idrott, kultur och aktiviteter som dyker upp där den behövs som bäst. Målet är att stärka upp kulturlivet i kransorterna samtidigt som vi formar fler mötesplatser för ungdomar.

SAMARBETE MED FÖRENINGSLIVET! Samarbeta med föreningslivet för att utveckla fler platser för exempelvis spontanidrott, utegym och skatepark.

LOKALER FÖR FÖRENINGS- OCH KULTURVERKSAMHETER I HELA KOMMUNEN! Tillgängliga lokaler är ofta en förutsättning för att föreningar ska kunna verka. Nya tekniska möjligheter gör det enklare för dem som vill träffas i grupp att hitta en lokal.

facebook Twitter Email