Ett Enköping som VÄXER

Enköpings kommun är en attraktiv boendekommun och det har allt fler upptäckt på senare år. Befolkningsmängden i kommunen har ökat med över 3000 personer (ca 8%) sedan 2013. Våra företag har också haft en fantastisk utveckling de senaste åren och nya företag etablerat sig i kommunen.

Samtidigt som det byggs som aldrig förr har handläggningstiden för nya bygglovsärenden mer än halverats. Vi Socialdemokrater vill fortsätta att arbeta med att underlätta för den som vill bygga nytt eller bygga om. Vi vill se att kommunen fortsätter att arbeta för att underlätta för våra företag oavsett om de redan finns i kommunen eller är på väg att etablera sig här.

I ett växande Enköping vill vi Socialdemokrater se till att det fortsätter att byggas hyresrätter och att dessa ska vara rimligt prissatta. Vi vill utveckla befintliga områden och se Västerledstorg omvandlas till en samlingspunkt med aktiviteter för dem som bor i området eller som tar sig dit. När kommunen växer måste vi också värna de naturvärden som finns i kommunen. Regeringen har investerat i innovationer för klimatet lokalt genom klimatklivet som ger kommunerna möjlighet till stöd för satsningar. Det hjälper oss att bygga Enköping för en klimat- och miljösäker framtid.

Arbetet för en bättre miljö är också ett arbete för jämlikhet och solidaritet.Regeringssatsningen ”klimatklivet” gör det möjligt för en klimat- och miljösäker utveckling av ett Enköping som växer.

Visste du att?

  • Handläggningstider för bygglov har mer än halverats
  • ”Öppet Hus” svarar på frågor om bygglov och enskilda avlopp – även i kransorterna
  • Medborgarförslaget om ett tillgänglighetspris har genomförts
  • Bygget av det nya familjebadet har påbörjats
  • Fiberutbyggnad i hela kommunen är påbörjad
  • Enköpings kommun erbjuder dukat bord för företagare som vill etablera eller utveckla sig

Så här vill vi fortsätta ett Enköping som växer

FLER HYRESRÄTTER – ÄVEN I KRANSORTERNA. Det ska finnas möjlighet att hitta boende för dem som behöver bostad. Bostäderna ska vara rimligt prissatta och finnas både i centralorten och i kransorterna.

STÖRRE SOCIALT ANSVAR VID UPPHANDLING. Vi Socialdemokrater står för schyssta arbetsvillkor och rättvis handel.

UTVECKLA VÄSTERLEDSTORG. Västerledstorg är en mötesplats som vi vill kraftsamla kring. I samarbete med EHB vill vi utifrån medborgardialog bygga en mötesplats och samlingspunkt där aktiviteter och gemenskap står i centrum.

UPPHANDLA MER NÄRPRODUCERAT. Ett tydligare fokus på miljömässigt smarta val i kommunens upphandling är inte bara bra för miljön utan stärker också våra lokala företag.

SKYDDA VIKTIGA GRÖNOMRÅDEN. Besluta om nya stadsnära naturreservat för att bevara Enköpings gröna karaktär när vi fortsätter att växa.

facebook Twitter Email