Ett Enköping för ALLA

Allas olika förutsättningar i livet ska inte hindra rätten till en meningsfull tillvaro. För dem som behöver stöd ska detta vara tillgängligt, värdigt och tryggt. Vi Socialdemokrater vill minska antalet olika vårdkontakter i hemtjänsten. Den som har hemtjänst ska känna igen personalen och kunna känna sig trygg i det egna hemmet.

Volontärverksamheten ska fortsatt vara ett viktigt komplement till den kommunala verksamheten. Vi Socialdemokrater vill fortsätta utveckla samarbetet med funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationerna. Den som får mat via kommunen ska också i fortsättningen få en stor andel ekologisk mat, vilket är bra för både människorna, djuren och för miljön. Vi måste fortsätta att ge möjligheter för personer, oberoende av funktionsvariation, att hitta arbete och vill öka antalet anställda via bland annat extratjänster i kommunen.

De äldre i samhället är ingen enhetlig grupp. Skillnaderna i kapacitet, önskemål och behov är stora. Men gemensamt är att man som äldre vill känna trygghet, välbefinnande och delaktighet. Känner man sig längre inte behövd i samhället kan det trivsamma pensionärsliv som en gång hägrade tvärtom bli till en dyster tillvaro. Många av de som går i pension idag har ju goda IT-färdigheter och skulle kunna vara del i ett seniorkooperativ som erbjuder hjälp med krånglande program och datorer. Pensionärsgym och låga priser för t ex bad i varmvattenbassäng är bara några idéer för hur alla ska kunna hålla sig friska och pigga så länge som möjligt.

Visste du att?

  • Rullatorer och rullstolar har blivit avgiftsfria
  • Sommaro har renoverats
  • Äldreombudsman har införts
  • Enköpings kommun och funktionshinderrörelsen har kommit överens om att arbeta tillsammans för ökad tillgänglighet
  • Flera tekniska lösningar erbjuds inom välfärden för att underlätta för dem som får vård

Så här vill vi fortsätta utveckla ett Enköping för alla

MER KONTINUITET I HEMTJÄNSTEN! Att någon kommer hem till dig för att erbjuda stöd kan upplevas väldigt privat. Att mötas av nya ansikten kan ge en känsla av otrygghet. Vi vill säkerställa att personer aldrig träffar fler än 8 olika hemtjänstpersonal under en 14-dagarsperiod.

BYGG TRYGGHETSBOENDE. När trapporna blir jobbiga eller det finns behov av mer närhet till grannar är trygghetsboende en lämplig boendeform. Vi vill se att det byggs ett sådant alternativ i Enköpings stad.

ÖKA DET TILLGÄNGLIGA KULTURUTBUDET. Genom kulturella upplevelser når vi människor i deras vardag. Vi vill att kulturevenemang ska vara tillgänglighetsanpassade och att mer kultur kommer till föreningslivet och till kommunens verksamheter och boenden.

HÅLL DIG FRISK LÄNGRE. Vi vill utöka pensionärsgymnastiken både i staden och i kransorterna, och stötta föreningar som med sin verksamhet bidrar till god hälsa.

VIKTIGT ATT VARA BEHÖVD Det är viktigt att fortfarande vara en del i samhället när man går i pension. Vi vill starta seniorkooperativ som erbjuder IT-tjänster, trädgårdsarbeten etc.

HALVERA ANTALET DELADE TURER. Vi måste värna om dem som tar hand om de våra. Därför vill vi kraftigt skära ner på antalet delade turer i vården för att skapa tryggare arbetsförhållanden för vår omsorgspersonal.

FLER I ARBETE I VÅRDEN MED EXTRATJÄNSTER OCH ETABLERINGSJOBB. Vården är i behov av fler arbetare samtidigt som många i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler anställda genom extratjänster och etableringsjobb ger fördelar för alla.

FRIA HEMTJÄNSTTIMMAR FRÅN 85+. 85-åringarna ska erbjudas hemtjänsttimmar utan biståndsbedömning. Det ökar tryggheten för de äldre och minskar administrationen.

facebook Twitter Email