Ett Enköping att VÄXA i

Grunden för en tryggare framtid lägger vi i skolan. Det ska ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag. Det innebär att alla ska ges förutsättningar för att känna framtidstro. Samhällsbygget startar i en stimulerande skolmiljö. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kunskap formas.

Fysisk aktivitet och en mätt mage har en stor inverkan på vår förmåga att ta till oss kunskap. Därför vill vi Socialdemokrater att mer fysisk aktivitet kommer in under skoldagen. Vi vill också att alla skolbarn ska ha möjlighet att få frukost i skolan. Med en mer närvarande elevhälsa, elevcoacher och ökade resurser till fritids vill vi Socialdemokrater bidra till att ge eleverna trygghet och stöd med sådant som inte bara har med undervisningen att göra. Vi vill inrätta elevcoacher som stöd till eleverna mellan lektionerna och som en naturlig länk till elevhälsan, föreningslivet och fritidsgårdarna.

Även vuxna kan behöva växa, eller växla karriär. Vi Socialdemokrater förespråkar det livslånga lärandet och vill därför utöka antalet utbildningsplatser på yrkesvux, både för den som vill lära nytt och eller hitta arbete. Vi vill också utveckla samarbetet med yrkeshögskolan och universiteten i vårat närområde.

Visste du att?

  • Hummelstaskolan har infört mer fysisk aktivitet under skoldagen och ser nu ett bättre välmående hos barnen
  • Barn till föräldralediga och arbetssökande har nu rätt till 20 timmars förskola per vecka
  • Vi serverar nu närproducerad mat och andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter har ökat med 150%
  • Alla barn kan räkna, läsa och skriva i andra klass (läsa-skriva-räkna-garanti)

Så här vill vi fortsätta att utveckla förskolan och skolan i Enköping

  • ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN TILL ELEVHÄLSAN. Trygghet i skolan innebär att alla barn ska kunna träffa personal på sin egen skola med kompetens att ge dem stöd även utanför klassrummet.
  • FAMILJECENTRAL. Vi vill satsa på en familjecentral som erbjuder hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet. Där samverkar mödra- och barnhälsovård, socialtjänstens råd- och stödverksamhet samt den öppna förskolan.
  • FLER PLATSER PÅ YRKESVUX. Även vuxna kan behöva växa, eller växla karriär. Efterfrågan på arbetskraft är stor och yrkesvux är en viktig del i ett livslångt lärande som ger möjligheter för den som vill lära nytt eller hitta arbete.
  • MER RESURSER TILL FRITIDS! Ett fritids med högre personaltäthet och mer planerad tid är ett bra komplement till den undervisning som sker under skoltid. Mer resurser innebär ökat stöd för dem som inte kan få stödet på hemmaplan.
  • BÄTTRE SKOLGÅNG FÖR FAMILJEHEMSBARN. Barn och ungdomar i familjehem ska erbjudas en förstärkt skolgång och samverkan mellan skolan, föräldrar, barn och ungdomar och familjehems föräldrar ska utvecklas och förbättras.
  • FYSISK AKTIVITET VARJE DAG. Alla skolor i Enköping ska erbjuda barnen fysisk aktivitet varje dag eftersom rörelse gör att barnen mår bättre, lär sig bättre och har lättare att koncentrera sig.

 

facebook Twitter Email