Valkonferens i Uppsala

Lördag 25 november hålls valkonferens för partidistriktet. Här fastställs våra valsedlar till kommande val och det politiska styrdokument som ska gälla för vårt regionala arbete.

Konferensen inleddes av civilminister tillika distriktsordförande Ardalan Shekarabi. Mats O Karlsson valdes att tillsammans med Tone Tingsgård leda mötet.

Till regionråd valdes Börje Wennberg, Vivianne Macdisi och Bertil Kinnunen.

Riksdagslistan kommer att toppas av Ardalan och för Enköping representeras vi av Jesper Englundh på plats 7, Majlene Westerberg plats 10, Solweig Sundblad plats 16 och Linda Johansson plats 22.


Riksdagskandidater – från vänster Marlene Burwick, Pyry Niemi, Sanne Lennström, Gustaf Lantz, Ingalill
Sjöblom och Ardalan Shekarabi.

facebook Twitter Email