S vill se en annan lösning för Bredsand

Kommunstyrelsen fattade, tisdagen den 23 mars, beslut om att återremittera ärendet om tomträtt för Bredsand camping. Socialdemokraterna yrkade avslag och vill se en annan lösning.

Minoritetsstyret gick till kommunstyrelsen fram med ett förslag om tomträttsavtal med First Camp för Bredsands camping. Dock insåg man snart att det egna förslaget inte skulle vinna gehör. Istället valde man att gå med på ett förslag från SD, som i stora delar liknar utsprungsförslaget med den skillnaden att kommunen bildar ett bolag där man ska äga en aktie. Resterande aktieportfölj skall innehas av First Camp.

Från Socialdemokratiskt håll menar vi att med en sådan lösning förlorar vi rådigheten över Bredsand. Det finns ingen garanti för att First Camp inte säljer tomträtten vidare och det finns då heller ingen garanti för att kommunen, trots aktieinnehav, kommer att kunna åberopa återköpsrätt.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen vill hellre se ett långsiktigt hyresavtal, där kommunen fortfarande äger kontrollen över marken på och omkring campingen.

– Vi har bara ett Bredsand! Jag känner inte förtroende för den här entreprenören tyvärr, sa det socialdemokratiska kommunalrådet Jesper Englundh till EnköpingsPosten efter kommunstyrelsen.

Ärendet återremitterades alltså och kommer med största sannolikhet att återupptas vid det kommande kommunstyrelsesammanträdet i april.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet