S och NEs budget för Enköping 2018

Socialdemokraternas och Nystart Enköpings har nu lagt förslag till budget för Enköping 2018. I veckan  presenterades den för Arbetarekommunens medlemmar av vårt finanskommunalråd Helena Proos på ett extra medlemsmöte. Budgeten är på 2,4 miljarder och innehåller ingen skattehöjning.

I budgeten för 2018 ligger fokus på den kommunala kärnverksamheten.

​Budgeten är på drygt 2,4 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt 150 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 16 oktober.

Stora satsningar görs på utbildning:

  • 5 miljoner kronor extra till elevhälsan för arbetet med ungas psykiska hälsa
  • 4 miljoner kronor extra för att nå högre utbildningsresultat på gymnasieskolan
  • 1 miljon kronor extra för arbetsmarknadsåtgärder och sommarlovsgarantin om sommarjobb
  • 4 miljoner kronor extra för det tredje och sista året av den kommunala lärarlönesatsningen, vilket gör att nivån nu är höjd med totalt 12 miljoner kronor
  • 7,5 miljoner kronor extra till skolkommissionens arbete med bland annat kompetenshöjande åtgärder för pedagogerna.

Här är några av de satsningar som görs inom natur och kultur:

  • 1 miljon kronor extra för utsmyckning av kommunens torg
  • 1 miljon kronor till det tredje steget i utvecklingen av hamnområdet
  • 250 000 kronor för att utöka och utveckla kulturella satsningar på omsorgsboenden
  • 200 000 kronor extra för att teckna ett nytt samarbetsavtal med funktionshindersrörelsen i upplevelsefrågor.

Dessutom läggs 8 miljoner kronor till digital verksamhetsutveckling som kan förbättra och förenkla arbete och service.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 16 oktober.

Läs hela budgeten här.

facebook Twitter Email