S budget för Enköping 2020

Socialdemokraternas övergripande verksamhetsplan och budget för perioden 2020 - 2023 lägger tonvikten på en likvärdig skola, det ideella föreningslivet och livskvalité hela livet. Dessa tre områden är grunden för att vi tillsammans ska kunna bygga vidare på Samhällsbygget Enköping.

 

I vårt budgetalternativ återspeglas detta genom att besparingsförslaget för skolverksamheten föreslås hållas tillbaka för att kunna upprätthålla den positiva utveckling vi sett. Vi värnar också om stödet till föreningslivet och förebyggande insatser för äldre. Skolan och äldreomsorgen ges i detta budgetalternativ mer resurser jämfört med den blågröna koalitionens budgetförslag.

Socialdemokraterna i Enköping vill bygga ett jämlikt samhälle – inte bara hus. För att detta ska komma till stånd måste fler ges möjlighet till inflytande över hur vi gemensamt kan utveckla vår enastående kommun. Det gäller såväl kommunmedlemmar, tjänstepersoner och förtroendevalda som närings- och föreningsliv samt verksamma inom ideella organisationer.

Det är tillsammans vi bygger ett tryggt och hållbart samhälle, ett samhälle som är inkluderande, som ger förutsättningar för ett VI,i ett tillsammansskap och som bygger på tilltron till varje människas vilja och förmåga att bidra.

Vår övertygelse är att om vi gemensamt bidrar till en positiv utveckling av hela vår kommun ger det också förutsättningar för fler att känna delaktighet och engagemang och därmed ta ett aktivt ansvar för Samhällsbygget Enköping – för en tillsammansskapande utveckling.

Jesper Englundh (s)

Kommunalråd i opposition

(S) Budget 2020
facebook Twitter Email