Respektlös att skjuta upp budget igen

På Kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 25/11 valde Moderaterna och det nya sexpartistyret än en gång skjuta upp beslutet om kommunens budget för 2023. Dessutom ska inriktningsbesluten om investeringar helt tas bort. Moderaternas Peter Book börjar mandatperioden med att lämna den kommunala ekonomin utan styrning.

Socialdemokraterna står fast vid planen att besluta om budget 28 november. Att vänta till mitten av december gör att verksamheterna måste starta 2023 utan att veta hur mycket pengar de har att röra sig med och det kommer i praktiken dröja in i mars innan budgetprocessen är klar. En budget som läggs i efterhand är ett svagt styrmedel.

Budgetbeslutet för 2023 har redan skjutits upp från 14 till 28 november, men nu vill alltså det nya sexpartistyret med Moderaterna i spetsen flytta ärendet till kommunfullmäktige 12 december. Som skäl anges att man vill invänta en ny skatteprognos från SKR (Sveriges kommuner och regioner) och en ny befolkningsprognos. 

– Med den sortens argument kommer vi aldrig kunna ta en budget. Syftet med budgeten är inte att ha med alla exakta förutsättningar utan att ge verksamheten möjlighet at planera och anpassa sig till kommunfullmäktiges ramar, säger Jesper Englundh, oppositionsråd för Socialdemokraterna. Budgeten måste tas i god tid så att verksamheterna kan planera.

Enligt kommunallagen ska budgeten tas i kommunfullmäktige före november månads utgång, men beslutet får skjutas upp till december om det finns särskilda skäl. Socialdemokraterna är kritiska och menar att en ny prognos inte är något särskilt skäl. Nya prognoser kommer regelbundet, det är inget nytt. Inte heller valet är något skäl att skjuta upp budgeten.

– Det är som Reinfeldt sade: ” Om man inte är förberedd, är man oförberedd”, säger socialdemokraternas Jesper Englundh, och menar att ofärdigheten skadar Enköpings kommun. Att starta 2023 utan att ha en budget på plats är respektlöst mot både personal och medborgare.

Socialdemokraterna sökte på dagens kommunstyrelsemöte stöd för att hålla den nuvarande tidplanen för budgetbeslutet.

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet