CENTRUMPUSSLET

Nu har politiker och tjänstemän påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur centrum ska utvecklas både vad gäller centrala platser och funktioner. På kommunens hemsida hittar du mer information med allt från själva processen och tidsplanen till alla de utredningar som skapar en bra grund att utgå ifrån för det fortsatta arbetet….

Läs mer

Stefan Löfven jultalar i Köping

Söndagen den 17 december håller statsminister Stefan Löfven traditionsenligt jultal. Det här året hålls jultalet på Stora torget i Köping.

Socialdemokraterna bjuder på glögg och fika på Stortorget. En mindre julkonsert med Karlbergsskolans inleder evenemanget. Därefter är det dags för statsministerns jultal. Scenprogrammet med julkör börjar 13:30 och talet börjar 14:00. Välkommen!

Läs mer

Valkonferens i Uppsala

Lördag 25 november hålls valkonferens för partidistriktet. Här fastställs våra valsedlar till kommande val och det politiska styrdokument som ska gälla för vårt regionala arbete. Konferensen inleddes av civilminister tillika distriktsordförande Ardalan Shekarabi. Mats O Karlsson valdes att tillsammans med Tone Tingsgård leda mötet. Till regionråd valdes Börje Wennberg, Vivianne Macdisi och Bertil Kinnunen. Riksdagslistan kommer…

Läs mer

Låt ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan stanna!

Många av de afghanska barn- och ungdomarna som flytt sig till oss väntar fortfarande på besked om de ska få stanna. Vårt land har råd och resurser att ge dem en framtid. Vi vädjar till regeringen att ge amnesti till dessa barn och ungdomar, skriver Linda Johansson, ordförande Socialdemokraterna i Enköping, och Hans Josefsson, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet i Uppsala län i den debattartikel i tidningen Arbetet. Texten har också antagits som ett uttalande vid medlemsmöte i Enköpings arbetarkommun den 25 oktober 2017.

Ingen flyr sitt land frivilligt och söker sig till en helt annan kultur med obegripliga vanor och ett språk som hör till de svåraste att lära sig. Ändå har 45 000 ensamma barn och tonåringar sökt sig till Sverige de senaste fem åren. De har flytt krig, våld och övergrep. Många gånger är deras föräldrar inte…

Läs mer

Budget 2018

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson en budget med historiskt stora satsningarna på bland annat polisen, välfärden och skolan. Budgeten har namnet ”Samhällsbygget – investera för framtiden” och innehåller reformer för närmare 40 miljarder kronor. En budget som stärker den svenska modellen. ”Styrkan i svenska ekonomin ska komma alla till del” – Magdalena Andersson Läs…

Läs mer

S och NEs budget för Enköping 2018

Socialdemokraternas och Nystart Enköpings har nu lagt förslag till budget för Enköping 2018. I veckan  presenterades den för Arbetarekommunens medlemmar av vårt finanskommunalråd Helena Proos på ett extra medlemsmöte. Budgeten är på 2,4 miljarder och innehåller ingen skattehöjning.

I budgeten för 2018 ligger fokus på den kommunala kärnverksamheten. ​Budgeten är på drygt 2,4 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt 150 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 16 oktober. Stora satsningar görs på utbildning: 5 miljoner kronor extra till elevhälsan för arbetet med ungas psykiska hälsa 4 miljoner kronor extra…

Läs mer
facebook Twitter Email