Nya namn i nämnderna

Ikväll beslutade kommunfullmäktige om ledamöter och ersättare i de olika nämnderna samt övriga uppdrag. Från Socialdemokraterna i Enköping ser laguppställningarna ut som nedan:

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Ros-Mari Bålöw, vice ordförande
Robin Wäsche, ledamot
Rolf Carlsson, ledamot
Timo Saukkila, ersättare

SOCIALNÄMNDEN
Åsa Andersson, vice ordförande
Ingun Sandström, ledamot
Alija Abdijevic, ledamot
Susanne Fransson, ersättare

TEKNISKA NÄMNDEN
Lars Engelberg, vice ordförande
Johan Engwall, ledamot
Marie Ekberg, ledamot
Hans Lövling, ersättare

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Johan Enfledt, vice ordförande
Tina Löfgren, ledamot
Solweig Eklund, ledamot
Halima Mohammed Ali, ersättare

UPPLEVELSENÄMNDEN
Linda Johansson, vice ordförande
Viktor Olofsson, ledamot
Prudence Irakoze, ledamot
Hanah Ali Ibrahim, ersättare

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Solweig Sundblad, vice ordförande
Sara Skoglund, ledamot
Niklas Björkegren, ledamot
Tomas Hellsberg, ersättare

KOMMUNREVISIONEN
Tony Forsberg, ordförande
Anki Lövling, revisor

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Kjell Hansson, ledamot
Gerd Sköldestig, ersättare

VALNÄMNDEN
Jan-Ove Ragnarsson, vice ordförande
Karin Nilsson, ersättare

DIREKTIONEN I KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Rolf Carlsson, ledamot

DIREKTIONEN VAFAB MILJÖ
Lars Engelberg, ersättare

MÄLARDALSRÅDET
Jesper Englundh, ledamot
Linda Johansson, ersättare

facebook Twitter Email
Hoppa till verktygsfältet