Helena Proos är förslagen att bli ny ledare för S i regionen

En enig valberedning, som bestått av representanter från länets arbetarekommuner, sidoorganisationerna och LO, föreslår höstkongressen som hålls på lördag 10/11 att besluta att nominera Helena till regionråd och ledare för Socialdemokraterna i Region Uppsala.

facebook Twitter Email