Helena Proos

Helena Proos är sedan 2014 kommunstyrelsens ordförande. Helena har sin bakgrund i hotell- och restaurangbranschen och facklig företrädare i Hotell- och restauranganställdas förbund samt organisationsansvarig på Folksam. I Enköping har hon varit fullmäktigeledamot sedan 2002 och de följande mandatperioderna var hon gruppledare i fritidsnämnden och skolnämnden.

Nu är hon högsta ansvarig för Samhällsbygget Enköping som hon hoppas före valet 2018 ska hinna sätta spår i ett bättre helhetstänk kring  expansionen av bostäder och nya stadsdelar.

”Det är samhällen som fungerar vi ska bygga, inte bara hus och lägenheter. Det ska finnas kommunikationer och övrig service när inflyttningen börjar”, säger Helena Proos.

 

Kontakt:
Helena Proos, finanskommunalråd (S)
helena.proos@politiker.enkoping.se

facebook Twitter Email