Medlemsmöte 7 april

På kommande AK-möte den 7/4 kommer vi bland annat att hantera motioner till partikongressen, som går av stapeln den 3-7 november i Göteborg.

Sverre Ahlbom kommer att informera om Regionpolisråd Mitt. Rådens uppgift är att  säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regionala nivåer. Kommunalrådet Jesper Englundh berättar vad som händer politiskt i kommunen: Hur blir det med Bredsands camping och badstrand? Kommer kommunmedlemmarna fortsatt få tillgänglighet till kommunstyrelsens möten? Moderaterna byter kommunalråd mitt i mandatperioden. Vad kan det komma att innebära?…

Läs mer

S vill se en annan lösning för Bredsand

Kommunstyrelsen fattade, tisdagen den 23 mars, beslut om att återremittera ärendet om tomträtt för Bredsand camping. Socialdemokraterna yrkade avslag och vill se en annan lösning.

Minoritetsstyret gick till kommunstyrelsen fram med ett förslag om tomträttsavtal med First Camp för Bredsands camping. Dock insåg man snart att det egna förslaget inte skulle vinna gehör. Istället valde man att gå med på ett förslag från SD, som i stora delar liknar utsprungsförslaget med den skillnaden att kommunen bildar ett bolag där man…

Läs mer

Årsmötet 2021 valde ny styrelse

Enköpings Arbetarekommun höll ett digitalt årsmöte den 10 mars. På dagordningen fanns, som brukligt, punkten om val till styrelsen.

Till ny ordförande valdes Matz Keijser, som efterträder Linda Johansson. Till sekreterare valdes Ros-Mari Bålöw och till kassör Lars Engelberg. (Du hittar hela styrelsen här.) Vid styrelsens efterföljande konstituerande möte valdes Ingun Sandström till vice ordförande.

Läs mer
facebook Twitter Email